Sünnitusmajade töökorraldus võib olla mõnevõrra erinev, aga algus on enamikes Eesti sünnitusmajades sama: kui oled tulnud sünnitama, võtab sind erakorralises vastuvõtus vastu valves olev ämmaemand. Suurtes sünnitusmajades on eraldi vastuvõtuosakond, mõnes kohas aga sünnitusosakonna juures vastuvõtupalat.

Ämmaemand teeb vastuvõturuumis tavaprotseduurid, et hinnata sünnitustegevust: uurib sinu enesetunde ja sünnitustegevuse alguse kohta, kontrollib emakakaela avatust ja teeb KTGga kõhubeebi südametöö monitooringu. Kui sünnitustegevus on alles väga algusfaasis, on tavaline, et sind nõustatakse ja saadetakse veel mõneks ajaks koju sünnitustegevuse intensiivistumist ootama. Kui tunneksid end siiski sünnitusmajas turvalisemalt või elad kaugel, võetakse sind vastu ja leitakse koht sünnituseelses osakonnas.

Kui emakakaela avatus on 4–5 cm, vormistab ämmaemand dokumendid ja sind suunatakse sünnitustuppa.

Sünnituseelne osakond

Sünnituseelses osakonnas tehakse vajaduse korral toiminguid, et sünnitustegevust intensiivistada, või jälgitakse sinu ja kõhubeebi seisundit. Kui looteveed on puhkenud kauem kui 16 tundi tagasi, kuid sünnitustegevust ei ole tekkinud, alustatakse infektsiooniennetust, et kaitsta kõhubeebit ja sind. Looteveel ja -kestadel on kaitsefunktsioon, kui need ära tulevad ja sünnitus ei alga, suureneb põletikurisk. Sünnituseelsesse osakonda tugiisikuid ei lubata.

Sünnitustuba

Selles toas viibid sa kogu järgneva sünnituse aja ning vähemalt kaks tundi pärast lapse sündi. Sünnitustoas võtab su vastu seal valves olev ämmaemand. Tema aitab sul end mugavalt sisse seada, näitab, kus asub dušš ning tualett, tutvustab või laseb juurde tuua abivahendeid, nagu sünnituspall, kott-tool või võimlemismatt.

Ämmaemandaga saate läbi arutada sinu soovid ja eelistused sünnitusel ning kui sul on varem tehtud sünnitusplaan, siis see temaga koos üle vaadata. Kui sul on normipäraselt kulgev sünnitus, jälgib ämmaemand sünnituse kulgu ja võtab sinu lapse vastu. Samuti teeb ämmaemand kõiki sünnitusel vajalikke abistavaid toiminguid.

Sünnitustoas oled vaid sina ja need, kes sind toetamas. Siin jätkub sünnitusteede avanemisperiood, kuni emakakael avaneb kümne sentimeetrini, laps liigub sünnitusteedes allapoole, fikseerib oma pea ja algab väljutusperiood.

Ämmaemand ei pruugi olla pidevalt sinu kõrval, ta käib jälgimas ka teisi sünnitajaid. Aga ta on kogu aeg sinu käe- ja kutsumisulatuses ning asjatundlikuks toeks emaks saamise teekonnal.